top of page
Search

Intensiverer arbeidet med å finne studiedeltagere!

Updated: Apr 23, 2023


Oversikt over rekrutterte deltagere i et kakediagram. Bildet viser 42 inkluderte deltagere av 213 som er planlagt inkludert

React MCI studien er en stor norsk studie, med et budsjett på 20 millioner. I denne studien ønsker vi å finne ut om hjernetrening kan ha effekt på mild kognitiv svikt, og å undersøke livskvalitet og mestring for studiedeltagerne. Dette er ny informasjon som kan være med på å forme ny behandling for denne pasientgruppen.


Hjernen endrer seg ved alle former for stimulering, slik som musikk, dans, fysisk aktivitet, stress og sykdom. Når man lærer nye ting skjer det endringer både mellom hjernecellene, og i tykkelsen av nervefibrene i hjernen. Man bygger "hjernekraft" rett og slett. Dette er utgangspunktet for denne studien, hvor vi forsøker å gjøre hjernen til deltagerne mere motstandsdyktig mot hukommelsesendringer.


Akkurat nå ligger vi litt etter skjema med tanke på rekruttering av studiedeltagere. Det er kanskje ikke så rart, da Covid-19 og pandemien har endret på hvem som tar kontakt med fastlege og spesialisthelsetjenesten. Vi ha


r av den grunn tatt kontakt med nye sykehus og gjort de oppmerksomme på studien, og brukt facebook og andre digitale hjelpemidler for å kunne tilby deltagelse i studien til personer i Norge med mild kognitiv svikt.


Vi holder pusten litt for tiden, akkurat nå har vi 42 deltagere, og håper å ha rekruttert 221 innen utgangen av oktober 2023.


Dersom du som leser dette tenker at dette vil du lese mer om, trykk på "Kan jeg bli med ?" knappen!


66 views0 comments

Recent Posts

See All

Følg med 10 februar!

I høst fikk Geir og Susanne fra REACT MCI studien mulighet til å møte noen av deltagerne fra Demenskoret på NRK. Det var nyttig og spennende å høre deltagere og pårørendes råd rundt deltagelse i forsk

Comments


bottom of page