REACTMCIlogo.JPG

Har du MCI og vil være med i studien?

For å være med i studien må du ha fått stilt MCI diagnose i spesialisthelsetjenesten.

Diagnosen må være stilt eller bekreftet i løpet av de siste 12 mnd.

Ta kontakt med den avdelingen som har utredet deg og be om at de henviser deg til nærmeste REACT MCI senter for deltagelse i studien.

  • Helse Nord: NKS Kløveråsen (Bodø)

  • Helse Midt: Geriatrisk poliklinikk, St.Olavs hospital (Trondheim)

  • Helse Vest: Alderspsykiatrisk poliklinikk, NKS Olaviken (Bergen)

  • Helse Sør-Øst: Hukommelsesklinikken, Oslo Universitetssykehus

  • Helse Sør-Øst: Poliklinikk for aldring og hukommelse, Sørlandet Sykehus Arendal

Det vil da bli vurdert om du fyller kriteriene for deltagelse i studien.

Informasjonsvideo for alle sentrene

Informasjonsvideo glymfatics substudie

Arendal og Oslo Universitetssykehus