top of page
REACTMCIlogo.JPG

Har du mild kognitiv svikt og vil være med i studien?

For å være med i studien må du ha diagnosen mild kognitiv svikt (MCI).

Diagnosen må være stilt eller bekreftet i løpet av de siste 12 mnd fra en behandler i spesialisthelsetjenesten (geriater, nevrolog, psykiater).

Ta kontakt med den avdelingen som har utredet deg og fortell at du ønsker å bli vurdert for deltagelse i studien. Din lege kan ta kontakt med studieleder for videre vurdering av om du fyller kriterier for deltagelse

Dersom du ikke er utredet i spesialisthelsetjenesten kan din fastlege henvise deg dit for en vurdering.
 

Informasjonsvideo for alle sentrene

Informasjonsvideo glymfatics substudie

Arendal og Oslo Universitetssykehus

bottom of page