top of page

Hvem er vi?

Bilde av alle forskere som deltar i studien fordelt på grupper

REACT MCI studien er delt inn i flere undergrupper:

* Studien har en driftsgruppe (study running group) hvor hovedveiledere, ph.d studenter og post-doc'er, studiesekretær og en studiesykepleier sitter. Her løser vi dagligdagse problemstillinger.

*Brukergruppen består av representanter fra Nasjonalforeningen, samt  fra brukerutvalg ved Sørlandet sykehus og Oslo Universitetssykehus.

*Academic advisory board er erfarne forskere som bidrar inn i studien med gode råd. De følger med på om vi driver studien på fornuftige vis, og følger spesielt studieansvarlig tett.

*Scientific management board består av driftsgruppen og resterende senterledere og andre forskere som deltar i studien.

 

Susanne Hernes er studieansvarlig/primary investigator.  

bottom of page