top of page
REACTMCIlogo.JPG

Kontakt?

Det er dessverre ikke mulig å bli med i studien ved å ta kontakt via denne nettsiden. Dersom du har en MCI diagnose og ønsker å delta i studien må egen lege henvise deg til et av studiesentrene (se "Hvordan blir jeg med i studien").

For andre henvendelser kontakt studieleder Susanne Hernes (susanne.sorensen.hernes@sshf.no)

bottom of page