top of page
Et nasjonalt forskningsprosjekt om effekten av hjernetrening ved mild kognitiv svikt  Studieperiode 2021-2026 
 

Dette vil vi finne ut:

1. Kan hukommelsestrening gi bedre hukommelse og livskvalitet hos personer med mild kognitiv svikt?

2. Kan vi ved røntgenundersøkelser vise endringer i hjernen ved hukommelsestrening?

3. Kan gener hjelpe oss å forutsi hvem som vil ha best effekt av hukommelsestrening?

 

​4. Er «hjernens vaskesystem» endret hos personer med mild kognitiv svikt sammenlignet med en normalbefolkning?

5. Hva er de økonomiske og samfunnsmessige kostnadene ved mild kognitiv svikt?

Deltagere i studien blir tilfeldig fordelt i en av tre grupper:

1. Hjernetrening på egen datamaskin/ipad  5 ganger ukentlig i 5 uker

2. Hjernetrening på egen datamaskin/ipad  5 ganger ukentlig i 5 uker

3. Hjernetrening på egen datamaskin/ipad 5 ganger ukentlig i 5 uker, deretter 1-2 mnd pause og så en ny runde med trening,

Deltagerne blir undersøkt på følgende vis:

Oppstart, etter 3 mnd og etter 6 mnd: MR undersøkelse av hodet (og evt CT). Undersøkelse av hukommelse, funksjon, bruk av helsetjenester og livskvalitet.

12 mnd og 24 mnd: Undersøkelse av hukommelse, funksjon, bruk av helsetjenester og livskvalitet.

Pårørende blir også bedt om å delta i studien for å gi informasjon om egen livskvalitet og bruk av helsevesenet samt informasjon om personen med MCI.

Deltagere fra Oslo Universitetessykehus og Sørlandet Sykehus kan bli med i understudien REACT MCI GLYMFATICS. Dette innebærer ett ekstra oppmøte på sykehuset i oppstartsfasen.

"

"

Nytt fra studien

"Mild kognitiv svikt er en tilstand hvor hukommelsen er dårligere enn normalt, men man har ikke demens"

Antall rekrutterte deltagere

bottom of page