top of page
Search

Videreformidling av resultater- i den store verden

Høsten er endelig ankommet, og med den har den store europeiske geriatriske kongressen i Helsinki (EuGMS) startet. 20-23. September møttes geriatere fra hele Europa for å dele ny forskning, kunnskap og erfaringer.

REACT MCI studien var representert ved Per og Susanne, hvor vi presenterte en poster fra forstudien til prosjektet. Den så på pårørende og deltagers opplevelse av en del av hukommelsen som kalles for “overordnede funksjoner”. Overordnede funksjoner hjelper oss i hverdagen til struktur, planlegging og gjennomføring av oppgaver. En svikt i dette systemet kan føre til at hverdagen blir vanskeligere, og at man trenger mer hjelp.


Resultatene vi fant etter statiske analyser var at deltagerne som gruppe oppga at de etter hjernetreningen opplevde forbedring i overordnede funksjoner. Pårørende oppga ingen forskjell før og etter trening i hvordan de vurderte dette.


Dette resultatet er spennende, og indikerer at deltagerne opplevde endringer i funksjon i hverdagen etter gjennomført trening. I REACT MCI vil vi ta dette videre, og vil se på hvordan forskjellige typer trening, og mengden trening, påvirker hvordan deltagere og pårørende oppfatter disse funksjonene i hverdagen. Når artikkelen med disse resultatene publiseres vil den linkes til på nettsiden.

76 views0 comments

Recent Posts

See All

Følg med 10 februar!

I høst fikk Geir og Susanne fra REACT MCI studien mulighet til å møte noen av deltagerne fra Demenskoret på NRK. Det var nyttig og spennende å høre deltagere og pårørendes råd rundt deltagelse i forsk

Comments


bottom of page