top of page
Search

Nye forskningsmidler!

Updated: Apr 23, 2023

Sol

REACT MCI studien har fått forskningsmidler fra Helse Sør-øst til arbeidspakke 3, som undersøker livskvalitet hos deltagere og pårørende i studien. Dette er kjempegode nyheter, nå kan vi få tettet et viktig kunnskapshull og bidra til bedre hjelp for denne pasientgruppen.


Vi vet lite om livskvaliteten hos personer som har mild kognitiv svikt, og også hvordan denne utvikler seg i tiden etter diagnosen. Dette er viktig informasjon for at helsevesenet kan gi god og riktig hjelp til personer som husker redusert.


På samme vis er det også viktig med økt kunnskap om hvordan nærmeste pårørende til personer med kognitiv svikt har det. Vi vet at det er store forskjeller i hvordan hverdagen oppleves og gleder oss til å se nærmere på dette.


Livskvalitet og mestring måles i skjemaene som deltager og pårørende fyller ut i forbindelse med hver studieundersøkelse.


De tildelte forskningsmidlene vil gå til å finansiere en ny phd-kandidat, som starter i 50% fra våren 2023. Hun vil dere få møte i et senere innlegg på denne bloggen.


93 views0 comments

Recent Posts

See All

Følg med 10 februar!

I høst fikk Geir og Susanne fra REACT MCI studien mulighet til å møte noen av deltagerne fra Demenskoret på NRK. Det var nyttig og spennende å høre deltagere og pårørendes råd rundt deltagelse i forsk

Comments


bottom of page